Ειδικά Θέματα

Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη σε Ασθενείς με Χρόνια Ηπατική Νόσο

Yingying Zhao, Huichun Xing, Xiaomei Wang, Weini Ou, Hong Zhao, Ben Li, Yue Li, Ying Duan, Liwei Zhuang, Wei Li, Danying Cheng, Min...

Καρδιακός Ρυθμός στην Υπέρταση: Ανασκόπηση και Γνώμη Εμπειρογνωμόνων

Ο καρδιακός ρυθμός (ΚΡ) συνδέεται στενά τόσο με τις περιφερικές όσο και με τις κεντρικές αρτηριακές πιέσεις. Η σχέση αυτή έχει επιπτώσεις στην πρόγνωση και την αντιμετώπιση της υπέρτασης (ΑΥ). Η αύξηση του ΚΡ στην ΑΥ αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο ανεπιθύμητων εκβάσεων. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο ΚΡ είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα και συνολική θνησιμότητα σε ασθενείς με ΑΥ. Με στόχο να συμμετάσχουν ιατροί και ερευνητές στην Ινδία για να εντοπίσουν και να συζητήσουν τις συνέπειες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού στην ΑΥ, εμπειρογνώμονες στην αντιμετώπιση της ΑΥ παρείχαν συναινετικές συστάσεις. Στις βασικές συστάσεις των εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα. (i) Ο καρδιακός ρυθμός (ΚΡ) έχει αντίστροφη σχέση με την κεντρική αορτική πίεση, όπου η μείωση του ΚΡ σχετίζεται με αύξηση της κεντρικής αορτικής πίεσης. Αυτό αντισταθμίζει το πλεονέκτημα της μείωσης του ΚΡ με τις βλαβερές συνέπειες της αυξανόμενης κεντρικής αορτικής πίεσης. (ii) Η αύξηση του ΚΡ ανάπαυσης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης περιστατικών ΑΥ. Μια γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο παρατηρείται ιδιαίτερα σε άτομα με ΚΡ> 80bpm. (iii) Μια μειωμένη μεταβλητότητα ΚΡ προσθέτει περαιτέρω στην τάση για την ανάπτυξη ΑΥ, ειδικά στους άνδρες. (iv) Κάθε αύξηση κατά 10 παλμούς ανά λεπτό στον ΚΡ ηρεμίας μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θνησιμότητας.

Βιοδείκτες της Πνευμονιας της Κοινότητας: Ένα Κλειδί για τη Διάγνωση και την Αντιμετώπιση των Νόσων

Elena N. Savvateeva, Alla Yu. Rubina, and Dmitry A. GryadunovEngelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Sciences, Vavilova Str. 32, 119991...

Τι Πρέπει να Γνωρίζει Ένας Λειτουργός Υγείας για τις Εισπνευστικές Συσκευές

Η χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων αποτέλεσε επανάσταση στην αντιμετώπιση των αναπνευστικών νοσημάτων καθώς οι χορηγούμενες ουσίες (βρογχοδιασταλτικά, κορτικοστεροειδή, αντιβιοτικά κ.α.) φθάνουν άμεσα στο όργανο-στόχος ενώ η συστηματική απορρόφηση είναι συνήθως μικρή...

Μια Σύγχρονη Συστηματική Προσέγγιση για την Αξιολόγηση του Ασθενούς με Καρδιακή Ανεπάρκεια με Μειωμένο Κλάσμα Εξώθησης: Πολυτροπική Μη Επεμβατική και Επεμβατική Αξιολόγηση

Η καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) είναι ένα εξελικτικό κλινικό σύνδρομο που συνοδεύεται συνήθως με τη διαστολή της αριστεράς κοιλίας...

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Κορτικοστεροειδή και Εγχείρηση

Corticosteroids and Surgery Τα κορτικοστεροειδή και τα βιολογικώς ενεργά συνθετικά παράγωγά των διαφέρουν όσον αφορά τις μεταβολικές (γλυκοκορτικοειδή) και...

Κορωναϊός-19: Καινοφανής Ιός, Νέος Κίνδυνος

Περίληψη Ο καινοφανής κορωναϊός, COVID-19, έχει ταχέως καταστεί παγκόσμιος κίνδυνος για την υγεία, ταξίδια και οικονομία. Η COVID-19 νόσος...

COVID-19 και Υπέρταση

COVID-19 and Hypertension Η πρώτη περίπτωση πνευμονίας προκληθείσα από το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο κορωναϊού 2 (SARS-CoV-2) αναφέρθηκε στην...

COVID-19 και Καρδιαγγειακές Επιπλοκές

COVID-19 and Cardiovascular Complications Η νόσος από τον κορωναϊό 2019 (COVID-19) είναι μία καινοφανής λοιμώδης νόσος προκαλούμενη από στέλεχος...

Εγγραφή στο newsletter του CMJ

Γραφτείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δημοσιεύσεις του CMJ και τα τελευταία νέας στο χώρο της Υγείας