Συνδρομές

Μπορείτε να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο και το αρχείο της Σύγχρονης Ιατρικής Ενημέρωσης με την ετήσια συνδρομή σας:


Ετήσια ατομική συνδρομή Ιατρών

Ετήσια συνδρομή για Εταιρείες, Οργανισμούς & Βιβλιοθήκες 

Ετήσια ατομική συνδρομή Φοιτητών

€ 50 έντυπη & ψηφιακή

ή
€ 25 ψηφιακή

€ 75 έντυπη και ψηφιακή

ή
€ 50 ψηφιακή

€ 25 έντυπη και ψηφιακή

ή
€ 25 ψηφιακή


Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις 6% Φ.Π.Α.